Pozwolenie na budowę w Norwegii

Uzyskanie pozwolenia na budowę to kluczowy krok do realizacji Twojego projektu budowlanego – temat omawiają specjaliści z HusAr Arkitekter AS.

Czy zastanawiasz się, ile czasu potrzeba na uzyskanie pozwolenia na budowę od momentu powstania pomysłu?

Planujesz budowę, która wymaga złożenia wniosku do gminy? Chcesz poznać realny czas, który należy przewidzieć na cały projekt? Wszystko zależy głównie od warunków na działce, stopnia skomplikowania projektu, samej gminy oraz ewentualnych odstępstw od przepisów. Każdy projekt należy traktować indywidualnie. Na przykład, ten sam projekt w innej lokalizacji może zająć znacznie więcej czasu ze względu na procedury gminy i warunki na działce.

Projekt architektoniczny i projekty branżowe: Należy przewidzieć czas na prawidłowo przygotowany projekt. Na samym początku projektowania oceniamy możliwe wyzwania, które mogą wystąpić na kolejnych etapach i jak wpłyną na czas realizacji. Następnie należy wygospodarować czas na proces projektowy, dostosowanie do lokalnych warunków i potrzeb inwestora.

Zawiadomienie sąsiedzkie/nabovarsel: Większość projektów wymaga wysłania zawiadomienia do sąsiadów. Po jego wysłaniu, sąsiedzi mają dwa tygodnie na złożenie uwag dotyczących projektu.

Jak długo gmina rozpatruje wniosek o pozwolenie na budowę? Według norweskiego prawa budowlanego może to być odpowiednio:

  • 3 tygodnie: tyle zajmuje rozpatrzenie najprostszych spraw, które spełniają określone warunki, takie jak brak odstępstw od przepisów (dyspensacji), wniosek złożony jako „ett-trinn” (zawierający wszystkich niezbędnych projektantów i wykonawców), brak konieczności dodatkowych uzgodnień z innymi organami, brak skarg od sąsiadów oraz kompletność wniosku.
  • 12 tygodni: wszystkie wnioski niespełniające wymagań dla wniosku 3-tygodniowego – takie do których były uwagi sąsiadów lub niezbędna jest dyspensacja. W niektórych gminach nawet najprostsze wnioski mogą być rozpatrywane w ciągu 12 tygodni, np. w Tønsberg.

Warto zauważyć, że jeśli wniosek jest niekompletny, czas rozpatrywania liczy się od nowa od momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Często, wysyłając wniosek do gminy, zakładamy 3 tygodnie, ponieważ lokalizacja oraz warunki na to pozwalają. Jednakże ze względu na sąsiadów, ich brak zgody w przypadku odstępstw, czy też skargi na zawiadomienie sąsiedzkie, czas rozpatrywania przez gminę może się wydłużyć.

Jedno jest pewne – im lepiej przygotowany projekt, tym mniejsze ryzyko, że czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia niepotrzebnie się wydłuży. 

W razie wątpliwości polecamy nasze kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektury oraz kontaktu z komuną/gminą. Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej!

https://husararkitekter.no/


Miłego dnia!


HusAr Arkitekter team.

Tlf. +47 93 93 34 51
post@husararkitekter.no

Newsletter

Zapisz się już dziś, aby dostawać od nas najważniejsze informacje.